Job: למחלקת אבטחת המידע דרוש/ה מיישם אבטחת מידע בכיר

  • Location:

    Israel, Tel Aviv

תיאור משרה – מיישם אבטחת מידע בכיר

למחלקת אבטחת המידע  דרוש/ה מיישם אבטחת מידע בכיר

כמיישם אבטחת מידע בכיר תעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם צוותי התשתיות והפיתוח בכדי לוודא

את אבטחת הרשת והשירותים אותם מספקת החברה ללקוחותיה .


 תכנון ארכיטקטורה מאובטחת.

 תכנון ובניית ההגנה על מערכות ההפעלה, רשת התקשורת, הקוד והיישומים.

 הגדרת שיטת העבודה במערכות האבטחה והתקשורת - מדיניות, הנחייה ובקרה .

 תפעול מערכות אבטחת מידע ותקשורת.

 מעקב אחר אירועים לצורך איתור התקפה.

 ניטור כלי אבטחת המידע בארגון.

 ביצוע בקרות על החוקים המיושמים בכלי האבטחה.

 הנחייה לתגובה וההתמודדות עם התקפה.

 הנחיית גורמים שונים בארגון בהיבטי אבטחת המידע במערכות התשתית והאפליקציה.

 ליווי סקרי אבטחת מידע וליווי הטיפול בממצאי סקרים.


 ניסיון של שנתיים כמיישם אבטחת מידע בכיר, תפעול Hands On של מערכות אבטחה

ותקשורת.

 ניסיון בתכנון ארכיטקטורה מאובטחת.

 ניסיון מוכח ביישום בקרות אבטחת מידע ברכיבים שונים ברשת ובמערכות האבטחה.

 הסמכות אבטחה - יתרון.

Upload resume file