Job: מומחה/ית הגנה בסייבר

  • Location:

    Rehovot

 אחריות על הקשר עם מוקד ה- SOC החיצוני

 הגדרה וטיוב של חוקי מערכת ה SIEM

 תחקור אירועים ברמת אנליסט עד לזיכוי האירוע

 מתן תגובה לאירועים בזמן הגילוי

 זיהוי חתימות וביצוע הערכת סיכונים רלוונטית למשאבי הארגון

 בדיקות מול יומני המערכות הארגוניות אשר עלולות היו להיות מושפעות מהאירוע: יישומים,

מסדי נתונים, שרתי Web ואחרים, תחנות עבודה, משאבי הרשת

 ביצוע תחקורים פרו אקטיביים ו Threat Hunting

 הפעלת כלים לאוטומציה של מבדקי חדירה, כלים לביצועVulnerability Assessment ,

ניתוח דו"חות ומתן הנחיות לתיקון הממצאים

 ביצוע בדיקות חדירה למערך ההגנה הארגוני ניסיון של שלוש שנים לפחות כאנליסט סייבר

 ניסיון מוכח בטיפול באירועי סייבר

 ניסיון תפעול Hands On של מערכות SIEM ומערכות אבטחה

 ניסיון מוכח ביישום בקרות אבטחת מידע ברכיבים שונים ברשת ובמערכות האבטחה

 הסמכות אבטחת מידע – יתרון

Upload resume file