Job: IBM mainframeמפעיל/ה חדר בקרה

  • Location:

    Israel, Tel Aviv

הגדרת תפקיד:

   תפעול שוטף של מחשב IBM mainframe

    אחריות על בקרת רשת התקשורת, התשתיות, ומערכות הליבה של הארגון.

 אחריות על ניטור, שליטה ובקרה של מערכות המידע בארגון תוך עבודה עם מערכות מחשב

ושרתים (NOC).

 זיהוי וטיפול בתקלות, מתן פיתרון מיידי או הפנייה לגורם טכני תוך מעקב ומעורבות מלאה

בהשתלשלות

התקלה עד לסיומה.

 ניהול קשר ישיר מול ממשקים טכניים וניהוליים בתוך הארגון.

Upload resume file