Job: IP and Patents Director

  • Location:

    Israel, Tel Aviv

מנהל IP ופטנטים

עבור חברה גלובלית מוליכים למחצה המתפתחת משלב RD לשלב טרום ייצור


• אהבה ליצירת IP מוגן מהרעיון הראשון ועד למתן פטנטים

• ידע בפיזיקה הבסיסית – פטנטים בתחום מוליכים למחצה, מיקרואלקטרוניקה, הרכבה ואלקטרוניקה כוח


 • להוביל הגשת פטנטים מההתחלה ועד לתשלומי השלב הלאומי

• עבודה עם עורכי פטנטים, למשל לוצאטו ולוזטו, אלן אנטיס ואחרים המומלצים על ידך ומאושרים על ידי הנהלת החברה

• להקים ולהניע מדיניות מקיפה של הגשת פטנטים, נכנסים ויוצאים


אתה תדווח ישירות ל-CTO של החברה. תשתף פעולה עם כל רמות החברה. תשתף פעולה עם עורכי פטנטים בארה"ב ובסין ובאירופה. 


 ניסיון של מעל 3 שנים בעבודה אצל עורכי פטנטים או בתפקיד תאגיד של IP

• תואר בפיזיקה או הנדסה עם התמקדות בחומרה/מוליכים למחצה

Upload resume file