Job: רכז/ת הנדסי שליטה באקסל

  • Location:

    Israel, Tel Aviv

 לרכז הנדסי – חשבונאי שיעסקו, ביו היתר בפעילויות של הכנת דוחות הנדסיים, הכנת וריכוז חשבונות, הכנת מכרזים, תחשיבים בגיליונות אקסל ועוד.


 לצורך המשרה נדרש ידע ברמה גבוהה באקסל ועברית רהוטה. כמובן עדיפות למישהו שיש לו / לה ניסיון כלשהוא רלוונטי למבוקש.

Upload resume file