Job: חשב/ת מתחיל/ה

  • Location:

    Israel, Rehovot

מחפשת מישהי/מישהו שיהיו אחראים על כל הפן הפיננסי בארגון, קביעת מדיניות, בקרה על התקציב, בקרה על החזרי הוצאות לעובדים ומתמחים, עבודה מול רואה חשבון וחברת הנהלת חשבונות חיצונית ועוד.. 

3 פעמים במשרד ברחובות ופעם אחת מהבית

משרה חלקית---75%. גמיש 

מתאים לרו"ח מתחילים.


 מועמדים לאחר התמחות המעוניינים להכנס לארגון חדש חדש, ולבנות את המח' הפיננסית מוזמנים 

Upload resume file