Публічна оферта про укладення договору на надання послуг

TM «Persia» (надалі — «Виконавець»), зареєстрований та що діє у відповідності з законодавством України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі — «Договір») на нижчевикладених умовах:

1. Терміни та загальні положення

 1. 1.1. Послуги з підключення до онлайн-сервісу «Персія» — це комплекс заходів, що виконуються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором, в результаті яких Користувач отримує можливість дистанційно (через глобальну мережу Інтернет) використовувати програму «Персія» на умовах цього Договору.
 2. 1.2. Програма — комп’ютерна програма для автоматизації роботи рекрутерів «Персія».
 3. 1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://persiahr.com, яка є офіційним джерелом інформування Користувача про Виконавця та послуги, які їм надаються.
 4. 1.4. Публічна оферта — пропозиція Виконавця, викладена на Сайті Виконавця, адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
 5. 1.5. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору.
 6. 1.6. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
 7. 1.7. Сторони — Виконавець та Користувач.
 8. 1.8. Тарифний план — це набір послуг, передбачених цим Договором, якими користувач має право користуватися, відповідно до умов, що розміщені на Сайті Виконавця.

2. Предмет згоди

 1. 2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Користувачеві послуги з підключення до онлайн-сервісу «Персія» (далі — «Сервіс»), а Користувач зобов’язується оплатити такі послуги відповідно до обраного тарифного плану.

3. Вартість та порядок надання послуг

 1. 3.1. Користувач самостійно реєструється в Сервісі.
 2. 3.2. Вартість послуг визначається на підставі тарифних планів, опублікованих на сайті Виконавця. Користувач отримує доступ до Сервісу з таким набором можливостей, які передбачені вибраним тарифним планом.
 3. 3.3. Користувач обирає тарифний план на сайті Виконавця та здійснює оплату за безготівковим розрахунком або використовуючи платіжну систему.
 4. 3.4. Акцептом даного Договору визнається оплата Користувачем вартості відповідного Тарифу, що означає повне та беззаперечне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
 5. 3.5. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця ця Оферта вважається акцептованою, а Договір укладеним.
 6. 3.6. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.
 7. 3.7. Виконавець надає Користувачеві послуги з підключення до Сервісу з таким набором можливостей, які передбачені обраним тарифним планом.
 8. 3.8. Послуга вважається наданою з моменту підключення Користувача до Сервісу відповідно до обраного тарифного плану.

4. Права та обов’язки Користувача

 1. 4.1. Користувач має право:
  1. 4.1.1. Використовувати Сервіс відповідно до обраного тарифного плану.
  2. 4.1.2. Надавати доступ до Сервісу співробітникам Користувача, які мають право на роботу з такою інформацією (якщо така можливість передбачена тарифним планом, обраним Користувачем). Користувач сам надає або припиняє доступ таким користувачам через спеціальний інтерфейс в Сервісі. Вся активність (розміщення та зміна інформації, доступ до інформації) таких користувачів в сервісі вважається активністю Користувача.
  3. 4.1.3. Отримувати консультації від Виконавця з питань роботи з Сервісом в робочі дні з 9:00 до 18:00 за Київським часом
  4. 4.1.4. Зберігати розміщені в Сервісі файли резюме на свій комп’ютер. Файли надаються Користувачу у вигляді архіву після заповнення відповідної форми.
  5. 4.1.5. Отримувати електронною поштою інформацію про роботу Сервісу, а також відмовитися від підписки на таку розсилку.
  6. 4.1.6. Відправляти електронні повідомлення за допомогою Сервісу.
   1. 4.1.6.1. Повідомлення можуть бути відправлені тільки з метою найму кандидатів на вакансії.
   2. 4.1.6.2. Користувачеві заборонено розсилати спам (відправлення повідомлень колу осіб, що не висловлювали явної згоди на отримання даної інформації), розсилати будь-які повідомлення, що містять недостовірну інформацію, ненормативну лексику, а також такі, що не відповідають законодавству України або законодавству країни Користувача або кандидата.
 2. 4.2. Користувач зобов’язаний:
  1. 4.2.1. Використовувати систему тільки відповідно до її призначення: для автоматизації процедур підбору персоналу.
  2. 4.2.2. Не вчиняти дії, спрямовані на усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту сайту Виконавця та Програми.
  3. 4.2.3. Забезпечувати конфіденційність персональних даних третіх осіб, розміщених Користувачем у Сервісі.
  4. 4.2.4. Безпечно зберігати паролі для доступу до Сервісу.
  5. 4.2.5. Надавати доступ до Сервісу передбаченими в ньому способами і тільки особам, які мають право на доступ до таких даних.
  6. 4.2.6. Дотримуватися норм Закону України «Про захист персональних даних».

5. Права та обов’язки Виконавця

 1. 5.1. Виконавець зобов’язаний:
  1. 5.1.1. Надавати доступ Користувачу до функцій Системи з таким набором можливостей, які передбачені обраним тарифним планом.
  2. 5.1.2. Не надавати будь-які дані, розміщені Користувачем в Сервісі, третім особам. Виконавець ніяким чином не використовує і не змінює дані, розміщені Користувачем в Сервісі.
  3. 5.1.3. Для забезпечення конфіденційності та збереження даних використовувати методи і засоби, які прийняті в галузі.
  4. 5.1.4. Виконавець зобов’язується надавати за запитом Користувача відповідні бухгалтерські документи за договором (рахунки, акти).
  5. 5.1.5. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання договору при порушенні Користувачем чинного законодавства і цього договору.
  6. 5.1.6. Виконавець має право вимагати у Користувача, при необхідності ідентифікації платежів, документи, що підтверджують персональні дані Користувача.
  7. 5.1.7. Виконавець має право проведення планових технічних робіт в межах Сервісу, протягом яких Сервіс може бути недоступним Користувачеві. Користувач повідомляється про передбачувані роботи шляхом опублікування відповідної інформації на сайті Виконавця не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до їх виконання.
  8. 5.1.8. У разі технічної необхідності Виконавець має право проводити позапланові технічні роботи.
  9. 5.1.9. Виконавець не несе відповідальності за налаштування програмного або апаратного забезпечення Користувача, в тому числі за якість інтернет-з’єднання на стороні Користувача.
 2. 5.2. Виконавець має право:
  1. 5.2.1. Обмежити доступ Користувача до функцій Сервісу:
   1. 5.2.1.1 після закінчення періоду дії обраного та оплаченого тарифного плану;
   2. 5.2.1.2при таких діях Користувача, які, на думку Виконавця, не відповідають призначенню системи, ставлять під загрозу її функціонування або порушують поточне законодавство.
  2. 5.2.2. Частково або повністю обмежити доступ Користувача до функцій Сервісу при розсилці за допомогою Сервісу електронних повідомлень, які можуть трактуватися як спам:
   1. 5.2.2.1. Повідомлення, які не відповідають умовам, зазначеним в п. 4.1.6 даного Договору.
   2. 5.2.2.2. Повідомлення, на які надійшли скарги від користувачів або уповноважених компаній.
  3. 5.2.3. Відправляти Користувачеві електронною поштою інформаційні листи про роботу Сервісу.
  4. 5.2.4. Використовувати інформацію, що розміщена Користувачем в сервісі, для поліпшення роботи системи та в якості статистики, але тільки в узагальненому і знеособленому вигляді.
  5. 5.2.5. Вносити зміни в роботу Сервісу без попереднього повідомлення Користувача.
  6. 5.2.6. Використовувати назву та знак для товарів і послуг Користувача для розміщення на сайті Виконавця в списку клієнтів для інформаційних цілей.
  7. 5.2.7. Консультувати Користувача з питань роботи з Сервісом в робочі дні з 9:00 до 18:00 за київським часом. Консультування користувачів відбувається за телефоном +38 (068) 425-49-95 або електронною поштою (support@PersiaHR.com).

6. Термін дії оферти

 1. 6.1. Ця Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.
 2. 6.2. Виконавець має право будь-якого часу внести зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

7. Відповідальність сторін

 1. 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 2. 7.2. Відповідальність за результати використання Сервісу цілком і повністю лежить на Користувачеві.
 3. 7.3. Користувач несе відповідальність за всю інформацію, розміщену Користувачем в Сервісі (її достовірність, відповідність законам, можливе порушення прав третіх осіб і т.д.).
 4. 7.4. Користувач несе повну відповідальність за збереження своїх паролів доступу до Сервісу та за збитки або шкоду, які можуть виникнути через несанкціоноване використання його логіна, пароля та/або каналу доступу. Користувач несе повну відповідальність за активність користувачів, яким він надав доступ в Сервісі. Адміністрація не несе відповідальності і не відшкодовує збитки, що виникли внаслідок несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації про акаунт Користувача.
 5. 7.5. Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, розміщеної на сайті користувачами Користувача.
 6. 7.6. Виконавець не несе відповідальності за можливе використання третіми особами інформації, опублікованої Користувачем в Сервісі, і наслідки такого використання у випадках, коли доступ до такої інформації вдалося отримати через недбалість Користувача (ненадійні паролі, незабезпечення таємності пароля, безпосереднє надання доступу до інформації третім особам ).
 7. 7.7. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть виникнути при використанні Сервісу або в зв’язку з неможливістю використання Сервісу або окремих його функцій.
 8. 7.8. Сервіс надається на умовах «як є». Якщо в роботі Сервісу відбуваються збої, помилки, невідповідності, Виконавець самостійно прикладає зусиль щодо їх усунення. При цьому, Користувач погоджується з тим, що обов’язок усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей, а також терміни їх усунення, визначаються Виконавцем самостійно.
 9. 7.9. У будь-яких випадках, фінансова відповідальність Сторін за даним договором обмежена 10 відсотками вартості послуги відповідно до тарифного плану, обраного та сплаченого Користувачем.

8. Форс-мажор

 1. 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління, змінами в роботі сторонніх сервісів і т.д., що робить неможливим виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

9. Припинення Договору

 1. 9.1. Дія цього Договору припиняється:
  1. 9.1.1. Після закінчення терміну дії тарифного плану.
  2. 9.1.2. За згодою сторін.
  3. 9.1.3. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.
  4. 9.1.4. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених цим Договором.
  5. 9.1.5. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. Обробка персональних даних

 1. 10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних з метою виконання зобов’язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов’язань за цим Договором, які відповідають об’єктивним причинам збору відповідних даних.
 2. 10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. Заключні положення

 1. 11.1. Акцептуючи цю Оферту, Користувач погоджується, що всі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів. У разі, якщо Сторони не можуть дійти згоди щодо спірного питання шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Сторони погоджуються, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.
 2. 11.2. Якщо будь-яке з положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.
 3. 11.3. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.